Opslag

Opslag

Generalforsamling

Brugerlauget Strammelse Brugs
Tirsdag den 22 Januar 2019 kl. 18.30
Dagsorden.
     1.   Valg af Dirigent
     2.   Valg af stemmetællere
     3.   Bestyrelsens Beretning. v/ Eigil Eriksen
      4.   Godkendelse af Regnskab v/ Eigil Eriksen  
      6.   Valg til bestyrelsen:
           Flemming Hansen                   modtager genvalg
           Helga Eskildsen                       modtager genvalg
                       
          Valg af 2  suppleanter:
           Asta Mortensen                      modtager genvalg
            John Kristensen.                    modtager genvalg

           Valg af 2 Revisorer:
            Kai Ernst Hansen                    modtager genvalg
            Ditte Fleckner                         modtager genvalg
            Valg af Revisorsuppleant:
            Bestyrelsen foreslår
            Jensya Magnussen

  1. Eventuelt.
    Efter Generalforsamlingen vil der blive serveret Guleærter. Tilmelding til de Guleærter senest Tirsdag d.15-01-2019 på liste i huset. Foreningen vil være vært til Guleærter. Pris 50.- kr. incl. 2 genstande og kaffe.