Kategori: Ikke kategoriseret

CORONAAFLYSNING

CORONAAFLYSNING

Kære medlemmer af Strammelse brugerlaug

Det er med stor beklagelse vi ser os nødsaget til at aflyse de planlagte arrangementer
for resten af 2020
Det er stadigvæk tilladt at komme til de øvrige aktiviteter, med få deltagere, ( Petanque-billard–værksted m.m.)          men vi bør stadig
huske forholdsreglerne.  (Spritte—Vaske hænder__-holde afstand m.m.)
Generalforsamlingen søges gennemført indtil videre
Forslag til bestyrelsesmedlemmer i alderen 60 + år modtages gerne
Er du en af de få som har glemt at betale kontingent for 2020, kan det gøres på vor konto
i nordea.      REG.2680 KONTO 5903894425
MVH Bestyrelsen
CORONANYT/AFLYSNING

CORONANYT/AFLYSNING

Til medlemmer i Strammelse Brugerlaug

Det er med stor beklagelse, vi ser os nødsaget til aflyse:
efterårsfesten,den 24.okt.—julestuen, den 21.22.nov samt sang, den 30.okt.

Sang, den 27. nov. samt Julefrokost, den 5. dec. giver vi  besked om senere

Andre aktiviteter med få deltagere fortsætter uændret indtil videre

Vi håber og tror der er forståelse for denne beslutning, da vi jo er en sårbar gruppe.

Husk vor generelforsamling, den 19, januar 2021

MVH Bestyrelsen