Kategori: Ikke kategoriseret

EFTERÅRSFEST 24.OKT.

EFTERÅRSFEST 24.OKT.

TIL MELEMMER AF STRAMMELSE BRUGERLAUG

Efterårsfesten er som planlagt , den 24.oktober
Tilmeldingsseddel er– ( den 7.sept.) –ophængt i huset.
Festen starter kl. 18.00 –  Pris pr. person  kr.150.00   (Ikke medlemmer- kr. 250.00)
Vi håber og tror på god tilslutning

VI MÅ DOG STADIG TAGE FORBEHOLD FOR CORONA KRISEN

MED VENLIG HILSEN OG PÅ GENSYN BESTYRELSEN

EFTERÅRSFEST OG ANDET NYT

EFTERÅRSFEST OG ANDET NYT

Til medlemmer af Strammelse Brugerlaug

EFTERÅRSFESTEN er planlagt til den, 24.OKTOBER 2020
Se opslag  om arrangement , pris og tilmelding i HUSET senere (ca. 10 sept.)

Det bliver forhåbentlig mulighed for sang , den 25.sept. og sang igen den 30.okt
Vi fik vejledning om at aflyse sidste gang.

Der har været afholdt en særdeles vellykket VEJFEST arrangeret af beboerforeningen,
( del af brugerlauget), der deltog 50 personer ( Heraf 14 børn )

ARBEJDSDAG er den 4. sept. med start kl  08.30. KOM OG GI’ EN HÅND.

Hilsen Bestyrelsen