Kategori: Ikke kategoriseret

Generalforsamling2019 dagsorden

Generalforsamling2019 dagsorden

Generalforsamling

Brugerlauget Strammelse Brugs
Tirsdag den 22 Januar 2019 kl. 18.30
Dagsorden.
     1.   Valg af Dirigent
     2.   Valg af stemmetællere
     3.   Bestyrelsens Beretning. v/ Formanden
     4.   Godkendelse af Regnskab v/ Formanden
     5. Godkendelse af beretning og regnskab
     6. Indkomne forslag
     7.   Valg til bestyrelsen:
           Flemming Hansen                   modtager genvalg
           Helga Eskildsen                        modtager genvalg
                       
          Valg af 2  suppleanter:
           Asta Mortensen                      modtager genvalg
           John Kristensen.                     modtager genvalg

       8.   Valg af 2 Revisorer:
            Kai Ernst Hansen                    modtager genvalg
            Ditte Fleckner                          modtager genvalg
            Valg af Revisorsuppleant:
            Bestyrelsen foreslår
            Jensya Magnussen

        9.   Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen vil der blive serveret Guleærter. Tilmelding til de Guleærter senest Tirsdag d.15-01-2019 på liste i huset. Foreningen vil være vært til Guleærter. Pris 50.- kr. incl. 2 genstande og kaffe.

 

Den Fynske Landsby

Den Fynske Landsby


Den Fynske Landsby

 

 

Torsdag d. 17. maj 2018.

Skal vi en tur til Den Fynske Landsby.

 

Det bliver med samkørsel fra ” Brugsen ” kl. 9.30. Vi tager madpakker, drikkelse og kaffe med, i tilfælde af dårligt vejr er der mulighed for at spise indendørs. 
Pris entre 75,- kr.


Tilmelding senest 9. maj.  Se opslag i Huset.

[gview file=”http://strammelse-brugerlaug.dk/wp-content/uploads/2018/05/den-fynske-landsby-hjemmeside.docx”]