Forfatter: Erik Lundbye-Nielsen

Program ændringer

Program ændringer

Der er sket nogle ændringer i programmet for resten af 2021.
Der bliver afholdt julefrokost som planlagt lørdag den 4. december kl. 13. Tilmelding til julefrokosten kan ske på opslaget i Brugerlauget senest den 20. november.
Julestuen den 20.-21. november aflyses, da der ikke har været samme tilslutning som før Corona til at opstille salgsboder. I stedet afholdes et mindre julearrangement med gløgg og æbleskiver søndag den 21. november for alle generationer. Mere info følger.
Efterårsfesten lørdag den 23. oktober bliver desværre aflyst.
Venlig hilsen bestyrelsen

Generalforsamling 2020.

Generalforsamling 2020.

Så er generalforsamlingen overstået. Der var over 60 deltagere, hvilket helt sikkert skyldes bestyrelsens fremragende arbejde (og ikke de gule ærter) 😇

Der var i år et interessant forslag på dagsordenen om udvidelse af bestyrelsen til 7 personer. Det skyldtes en bedre fordeling af arbejdsbyrden, dels for at der kunne oprettes flere udvalg, men også at der er åbnet for et samarbejde med Strammelse Beboerforening. De nye medlemmer som blev valgt ind var “yngre” mennesker herfra. Det bliver spændende at se dette samarbejde udvikle sig. Som sædvanlig afsluttedes generalforsamlingen med en gang gule ærter med alt tilbehør.