Forfatter: Erik Lundbye-Nielsen

Generalforsamling 2020.

Generalforsamling 2020.

Så er generalforsamlingen overstået. Der var over 60 deltagere, hvilket helt sikkert skyldes bestyrelsens fremragende arbejde (og ikke de gule ærter) 😇

Der var i år et interessant forslag på dagsordenen om udvidelse af bestyrelsen til 7 personer. Det skyldtes en bedre fordeling af arbejdsbyrden, dels for at der kunne oprettes flere udvalg, men også at der er åbnet for et samarbejde med Strammelse Beboerforening. De nye medlemmer som blev valgt ind var “yngre” mennesker herfra. Det bliver spændende at se dette samarbejde udvikle sig. Som sædvanlig afsluttedes generalforsamlingen med en gang gule ærter med alt tilbehør.

VIGTIGT VIGTIGT.

VIGTIGT VIGTIGT.

Kære medlemmer af Strammelse Brugerlaug.

 
Da vi ved at alle i bestyrelse, samt suppleanter og andre frivillige, ikke fortsætter i 25år mere, vil vi hermed anmode om at medlemmer, som er interesserede og villige til at give en hjælpende hånd, henvender sig til bestyrelsen.
Det kan være hjælp på kontoret—hjælp til køkkenet–ved arrangementer eller hjælp til regnskab.
Evt. henvendelser til en fra bestyrelsen
 
MVH Bestyrelsen i Strammelse Brugerlaug. 
Generalforsamling 2019 dagsorden

Generalforsamling 2019 dagsorden

Generalforsamling

Brugerlauget Strammelse Brugs
Tirsdag den 22. Januar 2019 kl. 18.30
Dagsorden.
     1.   Valg af Dirigent
     2.   Valg af stemmetællere
     3.   Bestyrelsens Beretning. v/ Formanden
     4.   Godkendelse af Regnskab v/ Formanden
     5. Godkendelse af beretning og regnskab
     6. Indkomne forslag
     7.   Valg til bestyrelsen:
           Flemming Hansen                   modtager genvalg
           Helga Eskildsen                        modtager genvalg
                       
          Valg af 2  suppleanter:
           Asta Mortensen                      modtager genvalg
           John Kristensen.                     modtager genvalg

       8.   Valg af 2 Revisorer:
            Kai Ernst Hansen                    modtager genvalg
            Ditte Fleckner                          modtager genvalg
            Valg af Revisorsuppleant:
            Bestyrelsen foreslår
            Jensya Magnussen

        9.   Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen vil der blive serveret Guleærter. Tilmelding til de Guleærter senest Tirsdag d.15-01-2019 på liste i huset. Foreningen vil være vært til Guleærter. Pris 50.- kr. incl. 2 genstande og kaffe.