Forfatter: Eigil

VIGTIG—11.MAJ 20

VIGTIG—11.MAJ 20

Til vore medlemmer i Strammelse Brugerlaug

Vi er i bestyrelsen enige om at fastholde lukningen af aktivitetshuset, 
foreløbig til 8.juni 20
Vi hører jo, næsten alle, til det de kalder den “sårbare gruppe”, og derfor må vi være ekstra
påpasselige
Vi håber der er forståelse for denne beslutning ,men savnet efter snart at kunne være sammen 
igen bliver større og større
Med venlig hilsen bestyrelsen

NB.     Huske at sende evt mail adresse .

CORONAVIRUS VIGTIG

CORONAVIRUS VIGTIG

Kære alle sammen.
Det er som om det lysner en lille smule, men det må være rigtigt i første omgang at vente
med åbning af Strammelse Brugerlaug til tidligst den, 10. maj.
På det tidspunkt må der træffes en ny beslutning, om der åbnes for f.eks. billard, keramik
petanque og andre aktiviteter, hvor der kun er ganske få mennesker til stede.
D.v.s. at vi venter med sang og festligheder til senere.
Se også opslag på døren til Strammelse Brugerlaug.
Med venlig hilsen og på snarlig gensyn
Bestyrelsen.


Liste med e-mailadresser

Liste med e-mailadresser

Kære medlemmer af Strammelse Brugerlaug

Hvor ville det være rart ,såfremt vi fra bestyrelsens side kunne kommentere direkte med jer alle sammen på en gang.
Det er derfor vi skriver til jer nu med ønsket om at i vil meddele jeres e-mail adresser til os på nedenstående mail :

                                                 kasserer@strammelse-brugerlaug.dk

Netop meddelelsen om lukning af vor forening ville være rart at kunne sende til jer alle på en gang.
Som tidligere meddelt er Strammelse Brugerlaug lukket indtil videre, hvilket vi håber bliver respekteret af alle.
Vi bør bakke regeringen i deres forsøg på at inddæmme smittefaren.

Men mange gange såsom : Ændring af aktiviteter-generalforsamling -o.m.a. kunne sendes til jer alle på en gang.
Det ville give en sikker information til alle vore medlemmer

Hilsen fra Bestyrelsen
CORONAVIRUS VIGTIG

CORONAVIRUS VIGTIG

På grund af den nuværende og meget alvorlige situation vedr.
                        CORONAVIRUS
har vi fået rådgivning om at holde brugerlauget lukket foreløbig i
                        MARTS MÅNED
Vi  har selvfølgelig også et ønske om at bakke regeringens politik
op, i deres forsøg på at inddæmme smittefaren

Vi håber at alle foreningens mange medlemmer forstår alvoren i denne 
meddelelse og vil bakke om den for jeres egen og jeres medmenneskers skyld

Vi vil orientere om det videre forløb. Hellere fejle i dag end fortryde i morgen

Med venlig hilsen og med håbet om god forståelse–Bestyrelsen