Historie

Historie

Foreningen Strammelse Brugerlaug er et center for aktivitet, og socialt samvær på Tåsinge. Foreningen har til huse i bygningerne fra en nedlagt brugsforening.  Efter forretningens ophør i 1995 bestemte den daværende bestyrelse at bygningerne skulle være til glæde og gavn for den lokale befolkning.  De blev derfor overtaget af Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling, der ville bruge dem som lager.

Det viste sig dog hurtigt at det var en meget stor mundfuld, at renovere bygningerne og der var meget mere plads end der var brug for.

En gruppe ivrige medlemmer af Folkemindesamlingen besluttede derfor at danne Strammelse Brugerlaug, som et seniorværksted.

Et stort arbejde blev lagt i at samle materialer til istandsættelse og indretning af værksteder. Mange af egnens firmaer sendte brugte maskiner og værktøj og der blev gjort et meget stort arbejde for at få huset gjort brugbart.  I 1999 var huset imidlertid blevet en økonomisk byrde for Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling, og det blev besluttet at afhænde bygningerne, men da de skulle bruges efter formålsparagraffen, kunne de ikke sælges i fri handel.

Strammelse Brugerlaug var på det tidspunkt en forening med omkring 65 medlemmer, og ønsket om at foreningen kørte videre var meget stort.

Den lokale bank blev kontaktet og efter næsten et års forhandlinger lykkedes det foreningen at overtage ejendommen. Der begyndte nu igen et stort arbejde med at samle penge til renovering af den tilhørende bestyrerbolig, der som udlejningsejendom blev grundlaget for husets økonomi.

Foreningens formål er at skabe rammer for værksted- og foreningsaktivitet på Tåsinge – afholde udstillinger, kurser, og lignende aktiviteter.

Der er siden sket en rivende udvikling i huset, og på grund af husets beliggenhed i meget landlige omgivelser, er det lykkedes at få tilskud fra Indenrigsministeriets Landestriktpulje. Det har bevirket at huset og bestyrerboligen ved hjælp af medlemmernes arbejdskraft, fremstår som tidssvarende foreningslokaler og en god bolig for den lejer der bor der. Husets værksteder, er med mange nye maskiner og værktøj.

Strammelse Bruger har hidtil været brugt af den ældre generation, men idet åbningstiden efterhånden er blevet udvidet fra kun at være om formiddagen, og til at have aktiviteter både på eftermiddage og aftener, er medlemsskaren udvidet med repræsentanter for den yngre generation.

Alle aktiviteter forgår på frivilligt plan, og der er ingen ansatte.

Huset program planlægges for 1 år ad gangen, se “Arrangement” – knappen.

For at få ret til at bruge hele huset og de værksteder der er, samt at deltage i alle aktiviteter, er det nødvendigt at være medlem. Ønsker du at blive medlem så klik “Bliv Medlem” – knappen.

Der afholdes hvert år i januar generalforsamling, hvor der berettes om det forløbne år, regnskabet fremlægges af foreningens kasserer. Bestyrelsen, der består af formand, kasserer, 5 medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer er ansvarlige for husets drift. Se bestyrelsen ved at klikke på “Bestyrelsen” – knappen.