Bestyrelsen, suppleanter og revisorer

Bestyrelsen, suppleanter og revisorer

Strammelse Brugerlaugs Bestyrelse:
Formand:  Susanne Magaard Nielsen, Skovballevej 149
formand@strammelse-brugerlaug.dk  tlf: 22554833
Næstformand: Erik Henriksen, Poppelvænget 39
naestformand@strammelse-brugerlaug.dk tlf. 91156615
Kasserer:  Jan Thorup Nielsen, Skovballevej 149
kasserer@strammelse-brugerlaug.dk  tlf. 40572609 
Sekretær: Michelle Hansen, Strammelsegade 36 
sekretaer@strammelse-brugerlaug.dk   tlf. 21563511
Bestyrelsesmedlem:  Erling Justesen, Godthåbsvænget tlf. 42131978
Bestyrelsesmedlem: Stig Hansen, Rugmarken 5 tlf. 22329708
Bestyrelsesmedlem: Dorthe Hansen, Strammelse Gade 75   tlf. 61141690
Suppleant: Hanne Møller, Skovballevej 116 tlf. 31412335
Suppleant: Orla Hansen, Strammelse Gade 75 tlf. 22267876
Revisorer: Jette Madsen og Erik Lundbye
Revisorsuppleant: Eigil Eriksen

Hjemmeside:

https://strammelse-brugerlaug.dk/

Mail: info@strammelse-brugerlaug.dk

Strammelse Brugerlaug ,

Madsegyden 29, Tåsinge.

5700 Svendborg.

Foreningens vedtægter kan læses herunder: