Måned: august 2022

Arbejdsdag den 2. september

Arbejdsdag den 2. september

Fredag den 2. september afholdes arbejdsdag fra kl. 8.30 – ca. 14.
Vi starter med morgenmad og slutter med frokost.
Tilmelding hos Stig Hansen på telefon 22329708 eller opslag i den gamle brugs – senest onsdag den 31.8.
Liste over de opgaver der skal udføres:
Der skal ryddes op omkring stenene og de skal males. 
Der skal fejes loft.
Hækken skal klippes og rødbøgen beskæres.
Petanquebanen skal vandes og ordnes.
Der skal rives blade sammen.
Rense højvandsluk.
Rengøring indendørs.
Reparere fuger i muren.
Maskiner fra kælder til loft.
Venlig hilsen,
formand Johan på vegne af bestyrelsen