Måned: april 2020

CORONAVIRUS VIGTIG

CORONAVIRUS VIGTIG

Kære alle sammen.
Det er som om det lysner en lille smule, men det må være rigtigt i første omgang at vente
med åbning af Strammelse Brugerlaug til tidligst den, 10. maj.
På det tidspunkt må der træffes en ny beslutning, om der åbnes for f.eks. billard, keramik
petanque og andre aktiviteter, hvor der kun er ganske få mennesker til stede.
D.v.s. at vi venter med sang og festligheder til senere.
Se også opslag på døren til Strammelse Brugerlaug.
Med venlig hilsen og på snarlig gensyn
Bestyrelsen.