Måned: marts 2019

LEDIGE TIMER I VORT SNEDKERVÆRKSTED.

LEDIGE TIMER I VORT SNEDKERVÆRKSTED.

Vi har et virkelig godt snedkerværksted med mange gode maskiner , som venter på der kommer  nogle brugere. Såfremt der er interesse for bruge dem , kan der også findes en underviser. Ring for at aftale tid formanden

Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\Eigil\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\CYKYDROK\Knippel[1].jpg

 

 

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18:30.

 

Eigil bød velkommen til 54 personer, specielt en stor velkomst til Birthe Bergmann, som vi altid kan ringe til hvis vi har brug for hjælp eller er i tvivl om noget, ansat ved kommunen.

1  Valg af dirigent.  Poul Fleckner.

2  Valg af stemmetællere.  Ditte Fleckner og Kai Ernst Hansen.

3  Bestyrelsens beretning.ved Formanden. Eigil nævnte at vi var 154 Medlemmer og der er god gang i alle Aktiviteter som består af noget af en hver smag se  de nye skilte ved indgang. Vi har foretaget forskellige udflugter Bowling og forskellige fester sang, arbejdsdag, han takkede Sponsorer for gaver til pakkefest til Julefrokosten.Der er osse startet en ny forening Strammelse Beboerforening de har lejet lokaler et par gange, haft besøg af Alm. Brand for at få en billigere pris på forsikring, men den forsikring vi har nu vil ikke slippe os endnu, vi har fået renset fyr både vores eget og Elos, vi har søgt om tilskud til nye døre og vinduer i Elos lejlighed, vi har søgt både fonde og kommunen men fået afslag

4  Forelæggelse af Regnskab osse af formanden.Flemming var syg men regnskabet ser rigtig godt ud så det blev vedtaget.

5  Godkendelse af beretning og regnskab. ok.

6  Indkomne forslag. Der var ingen.

7  Valg til Bestyrelse. Det var genvalg til alle.

8  Valg af 2 Revisorer Det var osse genvalg. Jensia  Manussen valgt til Revisorsuppleant.

9  Eventuelt. Erik Lundbye foreslog en Varmepumpe til Fyret.

Efter geralforsamlingen blev der serveret Gule Ærter.