Måned: januar 2019

Generalforsamling 2019 dagsorden

Generalforsamling 2019 dagsorden

Generalforsamling

Brugerlauget Strammelse Brugs
Tirsdag den 22. Januar 2019 kl. 18.30
Dagsorden.
     1.   Valg af Dirigent
     2.   Valg af stemmetællere
     3.   Bestyrelsens Beretning. v/ Formanden
     4.   Godkendelse af Regnskab v/ Formanden
     5. Godkendelse af beretning og regnskab
     6. Indkomne forslag
     7.   Valg til bestyrelsen:
           Flemming Hansen                   modtager genvalg
           Helga Eskildsen                        modtager genvalg
                       
          Valg af 2  suppleanter:
           Asta Mortensen                      modtager genvalg
           John Kristensen.                     modtager genvalg

       8.   Valg af 2 Revisorer:
            Kai Ernst Hansen                    modtager genvalg
            Ditte Fleckner                          modtager genvalg
            Valg af Revisorsuppleant:
            Bestyrelsen foreslår
            Jensya Magnussen

        9.   Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen vil der blive serveret Guleærter. Tilmelding til de Guleærter senest Tirsdag d.15-01-2019 på liste i huset. Foreningen vil være vært til Guleærter. Pris 50.- kr. incl. 2 genstande og kaffe.