Liste med e-mailadresser

Liste med e-mailadresser

Kære medlemmer af Strammelse Brugerlaug Hvor ville det være rart ,såfremt vi fra bestyrelsens side kunne kommentere direkte med jer alle sammen på en gang. Det er derfor vi skriver til jer nu med ønsket om at i vil meddele jeres e-mail adresser til os på nedenstående mail :             …

Read More Read More

CORONAVIRUS VIGTIG

CORONAVIRUS VIGTIG

På grund af den nuværende og meget alvorlige situation vedr.                         CORONAVIRUS har vi fået rådgivning om at holde brugerlauget lukket foreløbig i                         MARTS MÅNED Vi  har selvfølgelig også et ønske om …

Read More Read More

En lille orientering til medlemmer af Strammelse Brugerlaug.

En lille orientering til medlemmer af Strammelse Brugerlaug.

Generalforsamling: Under ledelse af dirigent Poul Fleckner. Efter en velbesøgt generalforsamling  (ca, 60 medlemmer), hvor formanden orienterede om det forgangne år og en gennemgang af regnskabet ( Begge dele blev godkendt), blev der vedtaget en vedtægtsændring der betød at bestyrelsen udvides  fra 5 til 7 personer  ( heraf vælges 4 i lige år og 3 …

Read More Read More

Generalforsamling 2020.

Generalforsamling 2020.

Så er generalforsamlingen overstået. Der var over 60 deltagere, hvilket helt sikkert skyldes bestyrelsens fremragende arbejde (og ikke de gule ærter) 😇 Der var i år et interessant forslag på dagsordenen om udvidelse af bestyrelsen til 7 personer. Det skyldtes en bedre fordeling af arbejdsbyrden, dels for at der kunne oprettes flere udvalg, men også …

Read More Read More