Arbejdsdag fredag den 3. september

Arbejdsdag fredag den 3. september

Fredag den 3. september afholdes arbejdsdag fra kl. 8.30 – ca. 14.   Vi starter med morgenmad og slutter med frokost.   Tilmelding hos Stig Hansen på telefon 22 32 97 08.   Venlig hilsen bestyrelsen